Aqua Pin

De Aqua Pin meet de grondwaterstand (ten opzichte van maaiveld en NAP), de elektrische geleidbaarheid (zoutgehalte) en het bodemvocht in een perceel. De Aqua Pin is modulair, zodat het aantal, type en de positie van de sensoren aan te passen zijn naar benodigde diepte afhankelijk van de lokale veldomstandigheden. De Aqua Pin is eenvoudig te installeren in het veld: een gat boren en de Aqua Pin erin zetten is al genoeg. De Aqua Pin bepaalt zelf zijn GPS locatie en positie op cm nauwkeurig en kan tijdens het seizoen naar elke gewenste plek verplaatst worden. Dit maakt dat er niet alleen maar gemeten kan worden nabij de slootkant, zoals bij vaste peilbuizen, maar ook op de vaak interessantere locaties midden of elders op het perceel. De Aqua Pin kan er immers makkelijk uitgehaald worden als bijvoorbeeld het land bewerkt moet worden. Metingen zijn ‘real time’ beschikbaar via het platform Fixeau View.

Aqua Mobile

Met de Aqua Mobile kan eenvoudig het zoutgehalte van het water in de sloot en drain worden gemeten. Hiervoor is een elektrische geleidbaarheidssensor (EC-sensor) aan te sluiten op de Aqua Mobile. Deze sensor meet ook de temperatuur. Ook is er een losse temperatuur sensor beschikbaar, handig om de bodemtemperatuur te meten. Met behulp van de Fixeau Mobile App die je bedient via je mobiele telefoon, wordt de meting opgeslagen en verzonden. De meting is vervolgens direct op je mobiel en op een het platform Fixeau View beschikbaar. Dit leidt tot ‘real time’ inzicht in de waterkwaliteit van het watersysteem.

Striptest

Met een striptest (vergelijkbaar met lakmoespapiertje) en een referentiekaart kan een objectieve meting worden gedaan van de waterkwaliteit. De app ondersteund op dit moment striptests van verschillende fabrikanten en stoffen. O.a. nutriënten; nitraat, ammonium, nitraat, fosfaat kunnen gemeten worden. Maar ook hardheid, pH, kalium en ijzer.