Via je Fixeau-view heb je direct inzicht in de waterhuishouding
op jouw perceel

Fixeau View

Fixeau View is het platform waarop je voortdurend inzicht hebt in de ontwikkelingen van grond- en oppervlaktewater, gewoon op je smartphone, tablet of pc.

Onze visie is dat het goed ontsluiten van gegevens leidt tot een verbeterd inzicht. Hierdoor kunnen beslissingen sneller, goedkoper en efficiënter worden gemaakt. Op het centrale platform worden de metingen beschikbaar gemaakt. Hier kan je de laatste metingen aflezen en zelf analyses verrichten. Bovendien is het mogelijk om niet alleen de meetgegevens van de eigen apparatuur in te zien, maar ook die van deelnemers en waterbeheerders in de omgeving en deze onderling vergelijken. Op deze manier wordt een regionaal inzicht verkregen in het watersysteem. Inzicht in het watersysteem op je eigen erf levert pas echt iets op als het toegevoegd wordt aan informatie over een groter gebied. Door data (anoniem) te delen wordt daarmee ook jouw informatie nauwkeuriger en worden je opbrengsten beter.

Data, informatie en advies via Fixeau View

Binnen het Fixeau Platform komen alle metingen van agrariërs en waterbeheerders samen in een web toegankelijke omgeving. Op de achtergrond wordt de binnenkomende data opgeslagen, gecombineerd met metingen van derden (waterschap en KNMI) verwerkt

De meetgegevens van je Aqua Pin en Aqua Mobile komen direct binnen op het platform Fixeau View. Op de achtergrond wordt de binnenkomende data opgeslagen, gecombineerd met metingen van derden (waterschap, KNMI,…) en vertaald naar informatie. Fixeau-view is ontwikkeld voor dagelijkse gebruik met op actuele data gebaseerde adviesdiensten. Het geeft inzicht in de huidige situatie in je sloot en perceel voor een meetpunt of gebied en de mogelijkheid metingen en meetpunten te vergelijken. Terugkijken in de data is geen probleem en de metingen gebruiken we om met slimme computermodellen de verwachting voor de komende periode te geven en inzicht te geven van relevante informatie (bijv. draagkracht bodem) of effectiviteit van een actie (bijv. beregeningsbeurt of peilaanpassing).

Fixeau View wordt continu doorontwikkeld om het gebruik zo aangenaam mogelijk te maken. Suggesties? Laat het ons weten!