Het is soms lastig om verziltingsschade van droogteschade te onderscheiden. Daarom is het goed dat agrariërs zelf gaan meten wat er in hun percelen en sloten gebeurt, sámen met het waterschap.

Lammert Westerhuis, LTO Noord-afdelingsvoorzitter Hogeland

Fixeau apparatuur in gebruik bij boeren meten water in Negenboerenpolder

De plaatsing van de eerste Aqua Pin in de Negenboerenpolder markeerde 18 mei de formele start van het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ in de provincie Groningen.

De Aqua Pin werd geplaatst in een perceel winterveldbonen, dicht tegen de Waddenzeedijk in Kloosterburen. Projectdeelnemer Pieter Meijer schetste hoe zijn voorouders in de jaren zeventig van de negentiende eeuw nog hebben meegewerkt aan het droogleggen van de polder. “We weten dus wat het betekent om dicht bij zee gewassen te telen. Maar wat er nu precíes in de grond gebeurt, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Vandaar dat ik meedoe aan Boeren Meten Water.”

Lammert Westerhuis, LTO Noord-afdelingsvoorzitter Hogeland noemde verzilting ‘het onzichtbare probleem’. “Het is soms lastig om verziltingsschade van droogteschade te onderscheiden. Daarom is het goed dat agrariërs zelf gaan meten wat er in hun percelen en sloten gebeurt, sámen met het waterschap.”

Deelname is nog mogelijk
Kijk voor meer informatie op www.boerenmetenwater.nl.